<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα εορτασμού Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Ακολουθεί πρόγραμμα εορτασμού Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων εορτής Ανακομιδής Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός Ιωακείμ του Ιθακησίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   ΚΥΡΙΑΚΗ  22  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 2 2 7:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός          χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης. ΔΕΥΤΕΡΑ  23…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω ΣΗ Ιερά Μονή Υπεραγιας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδας δηλώνει ότι εκθέτει σεΔημόσια πλειοδοτική δημοπρασία επτά (07) εδαφικά τμήματα, για τις ανάγκες τηςεμποροπανηγύρεως της Ιεράς Μονής, για το χρονικό διάστημα από 10 έως και 13 Ιουνίου 2022.Η δημοπρασία θα…

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 19 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης, εψάλη στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid, η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Το Μυστήριο…

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διευθυντή του ΔΙΕΚ Λευκάδος κ. Δημητρίου Ρήγα στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας, 16 Μαΐου 2022 στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Λευκάδος κ. Δημήτριος Ρήγας, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ86 – Πληροφορικής, MSc -Εκπαιδευτική Διοίκηση και Υγεία). Κατά την διάρκεια της συζήτησης που είχε ο κ. Ρήγας με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας αναφέρθηκε…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2414/934/16.05.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2414/934/16.05.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 55462/Θ1/16-05-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 2369/14-05-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας…

Πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρυάς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Αραβανή στη ΓΕΧΑ Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15 Μαΐου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΓΕΧΑ Λευκάδος (όπισθεν Ι. Ν. Παντοκράτορος) η ομιλία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρυάς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Αραβανή, με θέμα: ¨Ο Παράλυτος του Ιερού Ευαγγελίου και η ψυχοσωματική…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο του αοιδίμου Ιερέως π. Σπυρίδωνος Γαζή στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Βαυκερής Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής του Παραλύτου, 15 Μαΐου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Βαυκερής Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης, ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αιμίλιος Γαζής, εφημέριος…

Πραγματοποιήθηκε η υβριδική επιστημονική διημερίδα ¨Πανδημία και Πολιτισμός¨υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης.

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο του Σαββάτου, 15 και Κυριακής, 16 Μαΐου 2022 η Υβριδική Επιστημονική Διημερίδα με θέμα  “Πανδημία και Πολιτισμός” στην Αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Βαθέος Ιθάκης υπό την Αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και της επιστημονικής υποστήριξης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Singilogos. Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους: Δρ. Απόστολο Α. Καπρούλια, Δρ. Αναστάσιο Μαρά…

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Ακολουθεί αφίσα Θείας Λειτουργίας στη μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλύτου.

     Σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2022 εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Βαρβάρου, μέσα στην καταπράσινη εξοχή του χωρίου της Κατούνας. Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2022 θα ψαλλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Υποδοχή Ιερών Λειψάνων –  Ιερά Παράκληση

  Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων

  Νικιάνας Αλεξάνδρου Λευκάδος

  Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022, ώρα 7.00 μ.μ.

  —————————————-

  Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

  Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος

  Σαββάτο, 20 Αυγούστου 2022, ώρα 8.00 μ.μ.

  ———————————————

  Πανηγυρική Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Λευκάδος

  Κυριακή, 22 Αυγούστου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ———————————————

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari