<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2013 ΘΕΟΦΙΛΟΣ διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Ἡμῶν Μητροπόλεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα…». (Καταβασία τοῦ Πάσχα)   Ἀγαπητοί Πατέρες καί προσφιλεῖς ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ…

25η Ιερατική Σύναξη κληρικών Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη 25η  από της ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου Ιερατική Σύναξη Κληρικών της Μητροπόλεώς μας. Νωρίς το πρωϊ τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνάξεως με την προλόγιση του Σεβασμιωτάτου και την αξιόλογη ομιλία…

Εγκαίνια Πασχαλινής Δωροέκθεσης Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Την Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 8:30 τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, παρουσία πλήθους κληρικών, λαϊκών στελεχών και επισκεπτών , η Ακολουθία του Αγιασμού επι τη ευκαιρία της ενάρξεως της λειτουργίας της φετινής Πασχαλινής Δωροέκθεσης του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Μετά το πέρας της Ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, μεταξύ άλλων,…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια αθλητική γιορτή για τα παιδιά των Ενοριακών Συντροφιών της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης Περισσότερα από 200 παιδιά αγόρια και κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου απόλαυσαν την αθλητική συνάντηση, που διοργάνωσε και φέτος το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας την περασμένη Κυριακή, 21 Απριλίου 2013 στην πόλη της Λευκάδας, με την ευλογία και τη…

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται… εἰς τό σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Ματθ. κ, 18-19.)  Ἀγαπητοί μου πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἀποκαλυπτικός ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής γιά τόν…

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΣΚΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΣΚΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝ 24η   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΧ. ΠΕΡ. ΕΝΟΡΙΑ / ΜΟΝΗ Α Γ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ Αγ. Πέτρου 115 Αθανίου 15 Δραγάνου 10 Κομηλιού 10 Νικολή 10 Χορτάτων 60 Αγ. Νικολάου Ιράς – Ι Θ Α Κ Η Σ Εισοδίων Υ.Θ. Βαθέος 12 Κοιμήσεως Υ.Θ. Βαθέος…

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

Την Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 7:00 μ.μ. θα τελεσθεί στον Οίκο Πρόνοιας της Ιεράς μας Μητροπόλεως το Μυστήριο του Ι. Ευχελαίου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί.

Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

Χθες, Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον Ναό κατέκλεισε από νωρίς πλήθος ευσεβών χριστιανών που προσέτρεξαν να συμμετάσχουν στην κατανυκτική αυτή Ακολουθία και να συμπροσευχηθούν στην Μητέρα του Κυρίου μας. Τον θείο λόγο…

Δωροέκθεση

 Με χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της Δωροέκθεσης του Γενικού Φιλοπτωχου Ταμείου της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης,την ερχόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 και ώρα 8:30 μ.μ. Έναντι Ιερού Ναού Αγioυ  Μηνά  Λευκάδος  Διάρκεια έκθεσης: 22 Απριλίου 2013  –  4 Μαΐου  2013 Ώρες  Λειτουργίας:  09:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. & 5:30 μ.μ. – 8:30 μ.μ.

Ολοκληρώθηκαν για φέτος οι «Διάλογοι Γονέων με την 6η σύναξη»

Το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Απριλίου 2013 και ώρα 7.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην «Καταφυγή» η τελευταία για φέτος συνάντηση των «Διαλόγων Γονέων», με ομιλητή τον εκπαιδευτικό κ. Γρηγόρη Ιωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα: «Γάμος: Το μυστήριο της αγάπης», με λόγο γλαφυρό και ζωντανό, παίρνοντας αφορμές από κείμενα της νεοελληνικής μας λογοτεχνίας και με αναφορές…

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)

Στον κατάμεστο από πιστούς  Ιερό Ναό  Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων ) εψάλη η ακολουθία του Δ΄ Κατανυκτικού  Εσπερινού την Κυριακή 14ην Απριλίου 2013 χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου. Στο τέλος της ακολουθίας ο  Γέρων του Ι. Κελλίου Αρχαγγέλου Καρυών Αγ. Όρους Ιερομ. π. Δαυίδ, πραγματοποίησε ομιλία  με…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημέρα Ατομικών Πρωταθλημάτων 2013 Το πρωί του Σαββάτου, 13 Απριλίου 2013 τα παιδιά και οι νέοι των Ενοριακών μας Συντροφιών είχαν την ευκαιρία να χαρούν μια ενδιαφέρουσα αθλητική διοργάνωση του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, που έλαβε χώρα στο νέο Κλειστό Γυμναστήριο τοῦ Δήμου Λευκάδος, στην περιοχή των Αλυκών. Η «Ημέρα Ατομικών Πρωταθλημάτων» περιελάμβανε…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari