<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Οι τελευταίες κατασκηνωτικές περίοδοι στην Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης.

Με το τελευταίο επταήμερο, για τα αγόρια Γυμνασίου – Λυκείου αυτή τη φορά, και δυο ολιγοήμερες περιόδους για τα μεγαλύτερα παιδιά ολοκληρώθηκε για φέτος η λειτουργία των Εκκλησιαστικών Μαθητικών Κατασκηνώσεων της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη». Τα αγόρια Γυμνασίου –  Λυκείου ξεκίνησαν την κατασκηνωτική τους περιπέτεια τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 και για…

Η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Καλάμου.

Την Κυριακή 10 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος. Πριν την απόλυση διάβασε την ευχή της εισόδου στο Ιερό Βήμα ,για την υπηρεσία – διακονία και ευπρεπισμό αυτού  στην κα Αντζέλα Καββαδία  η οποία διακονεί το ναό αόκνως από τα νεανικά…

Η Σύναξη των Προστατών και Εφόρων της νήσου Λευκάδος Αγίων.

Κάθε πρώτη Κυριακή μετά τήν 15η Αὐγούστου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τιμᾶ μέ ἕναν κοινό ἑορτασμό τό σύνολο τῶν Ἁγίων, τούς ὁποίους ὁ «χριστώνυμος λαός τῆς νήσου Λευκάδος» ἀναγνωρίζει διαχρονικά ὡς εὐεργέτες του σέ δύσκολες στιγμές καί μεσῖτες ὑπέρ του στόν Θρόνο τῆς Χάριτος. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ὁ «Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης» ἀνέτειλε καί…

Ο Μικρός Παρακλητικός κανόνας στο νησί του Καστού.

Συνεχίζοντας την προγραμματισμένη ποιμαντική Του περιοδεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος στη νησιά της Μητροπολιτικής Περιφερείας ,την Παρασκευή 9 Αυγούστου βρέθηκε στο νησί του Καστού. Στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου χοροστάτησε στον Μικρό Παρακλητικό κανόνα και στο κήρυγμά Του μίλησε για τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα. Στο τέλος της ακολουθίας διένειμε ευλογίες…

Η Ιερά Πανήγυρη της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Νικιάνα Λευκάδος.

Με τη δέουσα εκκλησιαστική Λαμπρότητα και την ομολογουμένως αθρόα συμμετοχή προσκυνητών, πραγματοποιήθηκε και εφέτος η Ιερά Πανήγυρη της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στη Νικιάνα Λευκάδος. Στον Μέγα Αρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό χοραστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Θεόφιλος συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ι. Μητροπόλεώς μας. Το Θείο Λόγο κήρυξε ο π….

To prisma 95.1 F.M. στις κατασκηνώσεις της Ι.Μητροπόλεως μας.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός prisma 95.1 f.m. βρέθηκε κατά την περίοδο των αγοριών γυμνασίου – λυκείου στην κατασκήνωση της Ι. Μητροπόλεώς μας και πραγματοποίησε με τη συμμετοχή των νέων μας ζωντανή εκπομπή. Η εκπομπή καταγράφηκε στους συνδέσμους που ακολουθούν: https://www.youtube.com/watch?v=sJt8VANddoY https://www.youtube.com/watch?v=P2h6ok2KJvA

Ο Μικρός Παρακλητικός κανόνας στο παρεκκλήσιο του Αγ. Γεωργίου Καλάμου.

Στο γραφικό παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Καλάμου, το οποίο ατενίζει από ψηλά τα καταγάλανα  νερά του Ιουνίου, εψάλη η ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού κανόνος τη Δευτέρα 4 Αυγούστου. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος χοροστάτησε στην ακολουθία, καθώς αυτήν την περίοδο πραγματοποιεί ποιμαντικές επισκέψεις στα μικρά νησιά της Ι. Μητροπολιτικής περιφερείας.

Ο πρώτος Παρακλητικός κανόνας της περιόδου του δεκαπενταυγούστου.

Τη γενέτειρά Του,το νησί του Καλάμου Λευκάδος, επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος την Παρασκευή 1η Αυγούστου, για να χοροστατήσει στον πρώτο παρακλητικό μικρό κανόνα της περιόδου του δεκαπενταυγούστου. Στο τέλος της παρακλήσεως τέλεσε τον πρωτομηνιάτικο Αγιασμό και ευχήθηκε στους πιστούς της ενορίας της Αγίας Τριάδος Καλάμου, οι οποίοι δέχθηκαν με αισθήματα αγάπης και…

Λήξη της τρίτης κατασκηνωτικής περιόδου της Ι. Μητροπόλεώς μας.

Στις 21 Ιουλίου με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  μας κ. Θεοφίλου ,μια παρέα  72 κοριτσιών  Γυμνασίου –Λυκείου και  στελεχών   ξεκίνησαν ένα ακόμη ταξίδι, πιστές στο καλοκαιρινό τους  ραντεβού .Για μία εβδομάδα  και έως τις 28 Ιουλίου  έζησαν  στις Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας  στιγμές  αξέχαστες  μέσα στην αγκαλιά της Παναγιάς μας ….

H Ιερά πανήγυρις της οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής στην Παλιοκατούνα.

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη της οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Παλιοκατούνας. Στην ακολουθία του Μεγάλου πανηγυρικού εσπερινού προεξήρχε ο ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως μας παν. Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης,  πλαισιωμένος από τους ιερείς π. Αιμίλιο Γαζή εφημέριο του Ναού, π. Δημήτριο Κατωπόδη, π. Σωτήριο Τσάρκο και τον π. Νεκτάριο Μάλφα. Μετά το…

Η Ιερά πανήγυρις του μεγαλομάρτυρος Αγ. Παντελεήμονος.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του  μεγαλομάρτυρος  Αγ. Παντελεήμονος στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του Ι. Ναού Παναγίας των Ξένων Λευκάδος. Την κυριώνυμο ημέρα τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου. Το θείο λόγο κήρυξε ο παν. Αρχιμανδρίτης π. Ιουστίνος Μπαρδάκας Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μητροπόλεως Φλωρίνης. O Σεβασμιώτατος στο…

Η δεύτερη κατασκηνωτική σκυταλοδρομία στην Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης

Συνεχίζεται στις Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη» αυτή η ξεχωριστή σκυταλοδρομία χαράς που σφραγίζει ανεξίτηλα τις παιδικές καρδιές. Την περασμένη Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 τα αγόρια Γ΄ – Στ΄ Δημοτικού παρέδωσαν τη σκυτάλη της κατασκηνωτικής ζωής στα κορίτσια Γυμνασίου – Λυκείου, την ίδια που είχαν παραλάβει εφτά μέρες νωρίτερα…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari