<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΜΑΪΟΥ 2014

Οι νέοι της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος  Ιθάκης με χαρά Σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, που ετοιμάζουν και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Μαΐου 2014 στις Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις μας «Η Φανερωμένη» (στο δάσος, έναντι της Ι. Μονής) με ένα πρόγραμμα ενδιαφέρον για μικρούς και μεγάλους:   06.30 – 08.30 μ.μ. Ομαδικά παιχνίδια στην…

Πανήγυρις Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Ιράς Αθανίου.

Το ερχόμενο Σάββατο 10 Μαΐου 2014 πανηγυρίζει μεγαλόπρεπα και κατά την εκκλησιαστική τάξη η Ιερά Μονή Αγιού Νικολάου Ιράς Αθανίου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.   Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Ιράς.

Ιερά Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Νικόλαου στο Νικολή.

Γίνεται γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τό ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΜΑΪΟΥ 2014, ἑορτή τῆς παρόδου τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τό νησί μας, θά πανηγυρίσει κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη μετά ἀπό χρόνια ὁἹερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή θέση «Ἀμπλιανᾶτα» Νικολῆ Λευκάδος, ὁ ὁποῖος ἀναστηλώθηκε πρόσφατα. Τό ἀπόγευμα τῆς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 9 ΜΑΪΟΥ 2014 καί…

Εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας επισκέφθηκαν στο Επισκοπείο το πρωί της Δευτέρας 5ης Μαΐου 2014 ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων κ. Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος και ο Διοικητής  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδος κ. Ιωάννης Ράπτης. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας αντάλλαξε με τα δύο στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος ιδέες και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Μητροπολιτική…

Η τελευταία Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος.

Τήν ΠΕΜΠΤΗ, 8 Μαΐου 2014, καί ὥρα 7.30΄ μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ τελευταία Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, γιά τό τρέχον ἔτος μέ ὁμιλητή  τόν ἀξιότιμο κ. Παναγιώτη Σγουρόπουλο, Θεολόγο – Ἐκπαιδευτικό καί θέμα: «Ὁ Ἅγιος καί Μ. Κωνσταντίνος».  

Το Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο στην Κέρκυρα.

Με Αρχιερατικό Συλλείτουργο που διεξήχθη στο Ιερό προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος ολοκληρώθηκαν στην Κέρκυρα οι εργασίες του Δέκατου Πανιονίου Συνεδρίου, μέσα από το οποίο έγιναν πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πάνω σε θέματα που αφορούσαν στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη, την λογοτεχνία, τα αρχεία, την παράδοση, την οικονομία, αλλά και ζητήματα της αναγέννησης του…

Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαύρας.

Την Παρασκευή  2 Μαΐου 2014 και ώρα 18:30 χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Θεοφίλου, εψάλη Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στο Ιστορικό Εκκλησάκι της Αγίας Μαύρας που βρίσκεται μέσα στο Ενετικό Κάστρο της Λευκάδας, με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Ο π. Ιωάννης Ντούμας στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο βίο…

Πρωτομαγιά στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας ή Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων

Την 1η Μαίου 2014 τελέσθηκε στην ιστορική Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Πλατυστόμων ή Κόκκινη Εκκλησιά,  όπως οι ντόπιοι χαρακτηριστικά την ονομάζουν, Θ. Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Ακολουθία του Αγιασμού μετά το πέρας του οποίου τόνισε την απαραίτητη ευαισθητοποίηση όλων προκειμένου να επανέλθει η λειτουργική και πνευματική…

Με Λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στην Ιερά μας Μητρόπολη.

Με ιδιαίτερη Λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην Ιερά μας Μητρόπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου το απόγευμα εψάλη ο πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου. Το θείο λόγο κήρυξε ο αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ στον Τομέα Βιβλικής…

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Κυριακή, 4 Μαΐου 2014 έκτη συνάντηση των Διαλόγων Γονέων

Γίνεται γνωστό ότι η προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής, 4 Μαΐου 2014 στην «Καταφυγή» έκτη συνάντηση των «Διαλόγων Γονέων», με ομιλητή τον Δρ. Θεολογίας κ. Ηλία Λιαμή δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. Οι γονείς θα έχουν όμως την ευκαιρία διαλόγου, επικοινωνίας και αναψυχής το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Μαΐου 2014 στις Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις…

Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρου Σπύρος και η κα Άντζελα Γκερέκου στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόφιλο.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόφιλο επισκέφτηκαν, ο κ. Σπύρου Σπύρος Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και εκ νέου υποψήφιος και η κα Άντζελα Γκερέκου βουλευτής και υποψήφια για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου τους επισκέπτες και είχε μαζί τους εποικοδομητική συζήτηση εκθέτοντας στους δυο υποψηφίους τα προβλήματα και…

Ανάσταση στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Ιρά.

Σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε στην γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου. Την ακολουθία τέλεσε ο π. Ερωτόκριτος  και οι μοναχές της Μονής έψαλαν τα πανηγυρικά Αναστάσιμα τροπάρια. Συγκινητική δε η παρουσία των πιστών από την γύρω περιοχή και την πόλη της Λευκάδας.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari