<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2013.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ Κ. Κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ ΕΠΙ ΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013                                         Ἀριθμ. Πρωτ.  1516                  Ἐν Λευκάδι, τῇ 9ῃ…

Ανακοίνωση δωρεάς και διάθεσης υποδημάτων του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου.

Τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κάνει γνωστὸ στοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας, ὅτι ὁ κύριος Χριστόφορος Βρεττὸς ὁμογενὴς ἐξ Ἀμερικῆς μᾶς δώρησε 360 ζευγάρια καινούρια παιδικὰ παπούτσια, ἔως νούμερο 37.Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ προμηθευθοῦν παπούτσια γιὰ τὰ μικρά τους παιδιὰ καὶ ἔχουν ἀνάγκη παρακαλοῦμε νὰ ἔλθουν στὸν Οἴκο Ἀγάπης, ποὺ στεγάζεται δίπλα…

Οι ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. κ. Θεοφίλου.

Συμμεριζόμενος την αγωνία των συμπολιτών μας λόγω της εν εξελίξει οικονομικής κρίσεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, για ακόμη μια χρονιά,  δεν θα αποστείλει τις εόρτιες ευχές του εν όψει της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας και της ελεύσεως του νέου έτους 2014  με τα “Ελληνικά Ταχυδρομεία”, όπως συνήθως, αλλά…

Συνεχίζει τη λειτουργία της η “Βηθλεέμ”.

Με ολοένα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα συνεχίζει τη λειτουργία της η “Βηθλεέμ”, το θεματικό χωριό που στήθηκε με ευθύνη του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας και αναπαριστά την καθημερινή ζωή σ’ ένα συνηθισμένο χωριό της εποχής του Χριστού. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 700 μικροί και μεγάλοι έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής τη “Βηθλεέμ”. Περισσότερες από 20 σχολικές…

Πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Εορτή της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, η προγραμματισμένη εφετινή Χριστουγεννιάτικη εορτή του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος. Την εορτή άνοιξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Σπυρίδων Μπούρης, αναφερόμενος στο πραγματικό νόημα της εορτής των Χριστουγέννων και ακολούθησαν οι Συντροφιές της παιδικής και α’ σχολικής ηλικίας…

To Mυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Σπαρτοχωρίου.

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 5:30 μ.μ. τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου και κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Το θείο λόγο κήρυξε ο παν. Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. Μετά το πέρας του Μυστηρίου, ο Σεβασμιώτατος έχρισε τους…

Η Ιερά Αγρυπνία της παραμονής των Χριστουγέννων στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας.

Τήν ἐρχόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 πρός ΤΡΙΤΗ, παραμονή τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, θά τελεσθοῦν οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας ἱερές ἀκολουθίες μόνο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως. Τό ἀπόγευμα τῆς ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ὥρα 7.30 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Ἑσπερινός…

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το τρέχον έτος 2013.

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, η τελευταία Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το 2013. Ομιλητής ήταν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος Μεσσήνης, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος ο οποίος ανέπτυξε με απλότητα και γλαφυρότητα το επίκαιρο…

H «Βηθλεέμ» άνοιξε τις πύλες της για μικρούς και μεγάλους στη Λευκάδα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  H «Βηθλεέμ» άνοιξε τις πύλες της για μικρούς και μεγάλους στη Λευκάδα!  Από το απόγευμα της Κυριακής, 15 Δεκεμβρίου 2013 η «Βηθλεέμ», το θεματικό χωριό που στήθηκε από το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης στο Φουαγιέ του νέου Θεάτρου της Λευκάδας, άνοιξε τις πύλες της για μικρούς και μεγάλους! Πρώτος…

Τα εγκαίνια της 3ης Χριστουγεννιάτικης Δωροέκθεσής μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Τα εγκαίνια της 3ης Χριστουγεννιάτικης Δωροέκθεσής μας Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, 16 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος, με τη συμμετοχή αρκετών κληρικών και πολλών φίλων του νεανικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας, εγκαινίασε τη «Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση» που οργάνωσε και λειτουργεί, για τρίτη συνεχή χρονιά, το Κέντρο…

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,περί της διασφαλίσεως της ηλεκτροδοτήσεως εις ευπαθείς ομάδας καταναλωτών.

«Περί τῆς διασφαλίσεως τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν» Αριθμ Πρωτ. 5141 Διεκπ. 2320 Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2013 Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Ἰωάννου Μανιάτη, περί τῆς ἀναστολῆς τῶν διακοπῶν ἠλεκτροδοτήσεως λόγῳ χρεῶν…

Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με Εγκύκλιο Σημείωμα ενημερώνει περί της αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την αναγραφή στα αγιολογικά δελτία της Αγίας μας Εκκλησίας των ιερομονάχων Μελετίου και Πορφυρίου.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ——————————————


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari