<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στο Παρεκκλήσιο του Νοσοκομείου Λευκάδος.

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 εψάλη στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου του Νοσοκομείου Λευκάδος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Κατά τη διάρκεια της λιτής, η πομπή της εικόνος του εορταζομένου Αγίου Ελευθερίου κατευθύνθηκε στον κεντρικό χώρο του Νοσοκομείου, όπου και ευλογήθηκαν οι αρτοκλασίες. Τον θείο λόγο κήρυξε…

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως κοντά στους ενδεείς αδερφούς μας.

Πρὸς τὸν Εὐλαβὴ Κλῆρο καὶ τὸν Φιλόχριστο Λαὸ τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως                             Ἀδελφοί μου,   Βρισκόμαστε ἤδη στὸ κατώφλι τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀρκετοὶ κάνουν τοὺς ὑπολογισμούς τους καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὶς προμήθειες πολλῶν ἀγαθῶν. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλοὶ ἀδελφοί μας, στούς ὁποίους λόγῳ τῆς οίκονομικῆς ἀνέχειας, τῆς φτώχειας, δὲν ἐπιτρέπεται…

To Mυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αθάνι Λευκάδος το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο και κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγίου Πέτρου Λευκάδος. Το θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής. Μετά το πέρας του Μυστηρίου ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε…

Πραγματοποιήθηκε η 5η Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδος  η προγραμματισμένη, πέμπτη κατά σειρά για φέτος, Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητρόπολής μας με ομιλητή τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Σεβαστιανό Μόσχο, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καθαρών Ιθάκης και θέμα “ο αγώνας του Αγιασμού”. Μετά το πέρας της…

Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Βλυχού

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 εψάλη στον Ι. Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βλυχού ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί  τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού. Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος και πλήθος κληρικών της Μητροπόλεώς μας. Το θείο λόγο κύρηξε ο αιδεσ. πρεσβύτερος π. Σωτήριος…

Χριστουγεννιάτικη «Κατασκήνωση στην Πόλη»

Μετά την επιτυχία της καλοκαιρινής «Κατασκήνωσης στην Πόλη» (19-25 Αυγούστου 2013 – βλ. σχετικό βίντεο στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=bh2y027kukA ), το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας διοργανώνει και μέσα στο Άγιο Δωδεκαήμερο ένα αντίστοιχο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού Σχολείου, αγόρια και κορίτσια, από την Παρασκευή, 27 μέχρι και την Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου…

Θεία Λειτουργία στην Ι.Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Η Ιερά μας Μητρόπολη ανακοινώνει ότι την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του ηγουμένου της Ιεράς Μονής παν. αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Μόσχου. πρόγραμμα Ιεράς Μονής

Συνεχίζονται οι εργασίες αναστυλώσεως του σεισμοπλήκτου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ     Λευκάδα 10 Δεκεμβρίου 2013   Ανακοίνωση             Αγαπητοί μας,   Ο Εφημέριος και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Λευκάδος ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι εργασίες αναστυλώσεως του σεισμοπλήκτου (από το 2003) ιστορικού Ιερού Ναού Αγ….

Η Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Γίνεται γνωστό ότι, για τρίτη συνεχή χρονιά, το Κέντρο Νεότητος της Ι. Μητροπόλεώς μας διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση για την ενίσχυση των σκοπών του κατά την περίοδο των γιορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου. Η Δωροέκθεση προετοιμάζεται και φέτος και θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη ομάδας νέων εθελοντών,  στην «Καταφυγή», όπως ονομάστηκε το παλαιό Μητροπολιτικό Μέγαρο (οικία Καρίνταβα…

«Διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ…»: Ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, σ’ ένα τυπικό χωριό της εποχής του Χριστού

  «Διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ…»: Ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, σ’ ένα τυπικό χωριό της εποχής του Χριστού (Φουαγιέ νέου Θεάτρου Δ. Λευκάδας, 15 – 29 Δεκεμβρίου 2013)   Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων πλησιάζει! Ένας κόσμος σε κρίση ετοιμάζεται να υποδεχτεί και φέτος τον Χριστό! Η Εκκλησία μας από τις 15 Νοεμβρίου κιόλας…

Η Επιστημονική Ημερίδα του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων.

Την περασμένη Τρίτη 03 Δεκεμβρίου, στη Μαρίνα του Φλοίσβου στο Π. Φάληρο Αττικής, πραγματοποιήθηκε επιστημονική ημερίδα υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και τη συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με Θέμα: « Το έργο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη 12χρονη λειτουργία του και…

H παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γιάννη Θεριανού “Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου Καρυωτών 1860-1961”.

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γιάννη Θεριανού, “Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου Καρυωτών 1860-1961”, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοφίλου, του Δημάρχου Λευκάδος κου Κων/νου Αραβανή, της Αντιδημάρχου κας Ζωής Σκιαδά-Πετούση, του πρώην δημοτικού συμβούλου κου Γερασίμου Αραβανή, των…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ——————————————


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari