<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Ιερά Πανήγυρις της Υπαπαντής του Κυρίου στο Δράγανο.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου Δραγάνου Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ’αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου υπό του εφημερίου Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Κατωπόδη και του ευλαβεστάτου διακόνου π. Σεραφείμ Περγάρη, ο οποίος και…

O πρωτομηνιάτικος Αγιασμός στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Στην αίθουσα του θρόνου του Επισκοπείου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος το πρωί της Tρίτης, 1 Φεβρουαρίου 2022 τον καθιερωμένο πρωτομηνιάτικο Αγιασμό, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, παρουσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων των γραφείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Ιερά Αγρυπνία στη μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε την Κυριακή, 30 προς Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής Λευκάδος Ιερά Αγρυπνία επ᾽ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, ιερά εικόνα και τεμάχιο ιερού λειψάνου του οποίου και φυλάσσεται στον εν λόγω…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 506/163/31.01.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 506/163/31.01.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 9077/Θ1/31-01-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 290/29-01-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Θεία Λειτουργία στην μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Δευτέρας, 31 Ιανουαρίου 2022, εορτή του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Οσιώτατος Ιερομόναχος π. Μακάριος Κτενάς, αδελφός της…

7η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα.

Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την προσεχή, έβδομη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom. Τρίτη1η Φεβρουαρίου 20227.30 – 9.30 μ.μ.(ειδικά αυτή τη φορά, αντί του κανονικού 7-9 μ.μ.) Σημαντικά Ταφικά Μνημεία της Λευκάδας και η ανάδειξή τους κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης,Αντιδήμαρχος Λευκάδαςκ. Νικόλαος Καββαδάς,Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου…

Η ευλόγηση της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο.

Το πρωί της Παρασκευής, 28 Ιανουαρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μετέβει, συνοδευόμενος από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, στο Μουσικό Σχολείο Λευκάδος όπου κι ευλόγησε την Πρωτοχρονιάτικη Αγιοβασιλόπιτα, κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού κ. Νικολάου Κονιδάρη. Στη συνέχεια ο π. Ιωαννίκιος λαμβάνοντας αφορμή από την εορτή των…

Tελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος το ετήσιο Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο των αοιδίμων Αρχιερέων κυρού Χριστοδούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών Λευκάδος και Ιθάκης κυρών Νικηφόρου και Δωροθέου.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε το πρωί της Παρασκευής, 28 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος Θεία Λειτουργία και στη συνεχεία εψάλη το Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Αρχιερέων κυρού Χριστοδούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών Λευκάδος και Ιθάκης κυρών…

Διαδικτυακή Σύναξη Γονέων με θέμα: «Μπροστά στην ενδοοικογενειακή βία: Μεγαλώνοντας τους συζύγους του αύριο».

Μετά τον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας πάνω στο εξαιρετικά επίκαιρο και οξύ πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών χθες Πέμπτη, 27.1.2022 με αφορμή τη γιορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών (το βίντεο της εκδήλωσης στον  σύνδεσμο: https://youtu.be/g8oEfvEx4is ), είναι αναγκαίο να μοιραστούμε και με τους γονείς τον ανάλογο προβληματισμό και…

Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Τήν ΔΕΥΤΕΡΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ, θά τελεσθεῖ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου, ἀπό 7.30 π.μ. ἔως 9.30 π.μ. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας θά τεθεῖ πρός προσκυνήση τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Περίληψη διακηρύξεως μίσθωσης ακινήτων Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος κατά την συνεδρία της 30ης Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθ.: 15/30-11-2021 πράξη, την προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση πέντε ακινήτων-καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται παραπλεύρως και έναντι του…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο π. Διονυσίου Λάζαρη

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Σαββάτο, 1 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————

  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————-


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari