<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πρόγραμμα λειτουργίας Οίκου Αγάπης (Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022.

Κοινοποιούμε πρόγραμμα λειτουργίας Οίκου Αγάπης (Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022.

Εορτάστηκε με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα η μνήμη των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στην ομώνυμη Ιερά Μονή Αλεξάνδρου Νικιάνας.

Το διήμερο του Σαββάτου, 4 και Κυριακής 5 Ιουνίου 2022 εόρτασε σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό και τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας η Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στην Νικιάνα Αλεξάνδρου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7.30 μ.μ….

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2788/1045/01.06.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν για ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 2788/1045/01.06.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 66046/Θ1/01-06-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 30819 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 2676/31-05-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας…

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Αναλήψεως του Κυρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Άλατρο Λευκάδος.

Το πρωί της Πέμπτης, 2 Ιουνίου 2022 εψάλη στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου, στο Άλατρο Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο εκπροσώπησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης, ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο πλαισιωμένος από…

Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στο ομώνυμο Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης στο Φρύνι.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 7:00 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου Φρυνίου, Μετόχιο της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, Πανηγυρικός Εσπερινός μετα Λιτής και αρτοκλασίας. Στον Πανηγυρικό Εσπερινό προεξήρχε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης ο οποίος και…

Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Ασπρογερακάτα Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Ιουνίου 2022 εψάλη στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου, στον ¨Φρυά¨ Ασπρογερακάτων Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid, Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο εκπροσώπησε ο Οσιώτατος Ιερομόναχος π. Μακάριος Κτενάς ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο.Την κυριώνυμο ημέρα…

Παιχνίδι και ομαδική ζωή στην «Κατασκήνωση στο Νυδρί»!

Έρχεται και πάλι, μετά από δυο χρόνων διάλειμμα, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει η τοπική μας Εκκλησία για τα παιδιά της περιοχής γύρω από το Νυδρί. Βόλτες μέσα στη φύση και άφθονο παιχνίδι στις κοντινές εξοχές, κατασκευές, πρωταθλήματα, ευκαιρίες δημιουργίας… όλα με αφετηρία κάποιον από τους ναούς μας και σημείο αναφοράς τον Χριστό μας, αναμένεται…

Και η Ιθάκη έχει τη δική της Κατασκήνωση!

Μια όμορφη δραστηριότητα, που αγαπήθηκε πολύ τα καλοκαίρια του 2018 και 2019 που πρωτοξεκίνησε από την τοπική μας Εκκλησία, έρχεται και πάλι να χαρίσει στα παιδιά της Ιθάκης στιγμές χαράς και εμπειρίες ευλογημένες μέσα στην υπέροχη φύση του Ιονίου και, προ πάντων, στην αγκαλιά του Χριστού μας. Αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, από την Β΄…

Πρόγραμμα εορτασμού Ανάληψης του Κυρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Λεύκης Ιθάκης.

Συν Θεώ την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, εορτή της Αναλήψεως του Kυρίου, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στη Λεύκη Ιθάκης από 7.15 π.μ. – 9.30 π.μ. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα.

Ετοιμάζονται για το φετινό «ταξίδι» των παιδιών οι Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας!

Γίνεται γνωστό ότι ετοιμάζονται να ξαναλειτουργήσουν το φετινό καλοκαίρι, συν Θεώ, οι Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη», κοντά στην Ι. Μονή Φανερωμένης Λευκάδος με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως τότε θα ισχύουν. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κατασκήνωση θα λειτουργήσει φέτος σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: 1η  περίοδος: Κορίτσια Γ΄ – Στ΄…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Μετοχίου Αναλήψεως Φρυνίου Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος.

Γνωστοποιοῦμε στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὅτι τὴν ἐρχομένη ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἑορτάζει μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα τὸ Ἱστορικὸ Ἱ. Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος στὸ ΦΡΥΝΙ. Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. θὰ τελεσθεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς. Τὴν ἐπομένη τὸ πρωὶ ἡ ἔναρξις τῆς Θείας Λειτουργίας…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari