<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)



Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1521/572/21.03.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1521/572/21.03.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 31545/Θ1/21-03-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1302/18-03-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Πρόγραμμα εορτασμού Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων Λευκάδος.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γνωστοποιοῦμεν ὅτι τὴν ἐρχομένη Παρασκευή 25η Μαρτίου ἐ.ἔ. ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πανηγυρίζει ἡ ἱστορική Ἱερὰ Μονὴ τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς Πλατυστόμων Λευκάδος συμφώνως μέ τό παρακάτω Πρόγραμμα: Πέμπτη ἀπόγευμα στίς 5:00 μ.μ. Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός μετά θείου κηρύγματος καί Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Παρασκευή πρωὶ Ὄρθρος, καί…

14η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης – Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 – κ. Ηλίας Κολοβός.

Κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την προσεχή, δέκατη τέταρτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom. Πέμπτη24 Μαρτίου 20228.00 – 9.30 μ.μ.(ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι Τρίτη 22/3, 7-9 μ.μ.) “Η οργή του Σουλτάνου”. Η αντίδραση των Οθωμανικών αρχών στην έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης κ. Ηλίας Κολοβός,Αναπλ. Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας Πανεπ. Κρήτης…

Ο Γ΄ Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, το απόγευμα της Κυριακής Β᾽ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά), 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. ο Γ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος Μεσσήνης, εφημέριος…

Η υπ᾽αριθμ. 3057 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ῾῾Περί του πολέμου στην Ουκρανία῾῾.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr          Πρωτ.  1410 Ἀριθ.                                                  Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαρτίου 2022 Διεκπ.  445 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3057 Πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θέμα: «Περί τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία» Τέκνα ἐν Κυρίῳ…

Η Ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Σύβρου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού εψάλη την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Σύβρου Λευκάδος η Ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο βαθύτερο…

13η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης – κ. Θεοδώρα Ζαφειράτου.

Κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την προσεχή, δέκατη τρίτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom: Τρίτη15 Μαρτίου 20227.00 – 9.00 μ.μ. Από το “Ιόνιο Κράτος” στο “Βασίλειον της Ελλάδος”. Η εμβληματική φυσιογνωμία του Γεωργίου Τυπάλδου – Ιακωβάτου κ. Θεοδώρα Ζαφειράτου,Δρ. Ιστορίας, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. –Αρχείων Ν.Κεφαλληνίας –  Διευθύντρια Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1397/438/14.03.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1397/438/14.03.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 28001/Θ1/14-03-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1099/11-03-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Η Ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Σύβρου Λευκάδος.

Κάνουμε γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ενορίας μας ότι, τη  Παρασκευή 18 του μηνός Μαρτίου 2022 και ώρα 7.00μ.μ. η Ακολουθία της Β΄ Στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας μας, θα τελεσθούν  στον ενοριακό Ιερό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου (κεντρική), υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Θεοφίλου.      Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί, προς ψυχική ωφέλεια…

Δελτίο Τύπου Γραφείου Κληροδοτημάτων Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Από το Γραφείο Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν και τα νόμιμα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, με βάση τα κριτήρια που θέτουν οι κανονισμοί λειτουργίας των Κληροδοτημάτων και η συναφής νομοθεσία, για τα έτη 2020 και 2021 ενισχύθηκαν οικονομικά από το Κληροδότημα…

Ο Β΄ Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού, το απόγευμα της Κυριακής Α᾽ Νηστειών (Ορθοδοξίας), 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. ο Β΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Ζαβιτσάνος, εφημέριος του Ιερού…

Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής Α’ Νηστειών (Κυριακής της Ορθοδοξίας), 13 Μαρτίου 2022 στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας πλαισίωσαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Ασπρογέρακας και…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ



  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari