<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


8ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην ΑΙΓΥΠΤΟ (Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Σινά).

Γίνεται γνωστό ότι, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, η Ενορία Ευαγγελιστρίας (Μητροπόλεως) Λευκάδος προγραμματίζει για την περίοδο μετά το Πάσχα, από 5 έως 12 Μαΐου 2022, οκταήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο με βασικούς σταθμούς το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και το Θεοβάδιστο Όρος Σινά. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη χώρα της Αιγύπτου δεν…

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Α᾽Βάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδος.

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως το πρωί της Πέμπτης, 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδος κ. Κωνσταντίνος Μπατσίλας. Τον κ. Μπατσίλα υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος στην αίθουσα του θρόνου και στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν μεταξύ άλλων οι βάσεις για τη συνέχιση της μακροχρόνιας εποικοδομητικής…

Πρόγραμμα Ιεράς Αγρυπνίας Τιμίου Προδρόμου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 προς ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, θα τελεσθεί Κατανυκτική ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στο Λιβάδι Καρυάς επί τη εορτή της Α’ και Β’ Ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Έναρξη Ιεράς Αγρυπνίας 8.00 μ.μ. Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας  θα τεθούν…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 947/327/21.02.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 947/327/21.02.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 18921/Θ1/21-02-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 766/18-02-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Τα Εγκαίνια της δανειστικής βιβλιοθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 19 Φεβρουαρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κοσμά και κληρικούς μας μετέβει, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού κ. Ιωάννου Μπάκαβου, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδος όπου και τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων της δανειστικής βιβλιοθήκης του Νοσηλευτικού…

10η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης -κα Χριστίνα Παπακώστα: Λευκαδίτες στην Οδησσό.

Κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την προσεχή, δέκατη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom. Προσοχή:ΔΕΥΤΕΡΑ (όχι Τρίτη)21 Φεβρουαρίου 20227.00 -9.00 μ.μ. Από τη θάλασσα του Ιονίου στη Μαύρη Θάλασσα: Λευκαδίτες στην Οδησσό (τέλη 18ου – αρχές 20ού αι.) κ. Χριστίνα Παπακώστα,ιστορικός  Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/9869354099

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευμενείας κ. Ειρηναίου στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο.

Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 17 Φεβρουαρίου 2022 ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Ειρηναίος, Ηγούμενος της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου μαζί με τη συνοδεία του στα πλαίσια της προσκυνηματικής τους περιήγησης στο νησί της Λευκάδος. Ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος.

Τό ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ἑορτάζεται ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ἕνεκα τῶν ἀναστηλωτικῶν έργασιῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, ὅπου θησαυρίζεται ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Ἁγίας, θά λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Λευκάδος, σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:    Τό…

Θεία Λειτουργία και Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε το πρωί της Δευτέρας, 14 Φεβρουαρίου 2022 στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου Λευκάδος Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης ενώ το Ιερό Αναλόγιο διηκόνησαν ο Γενικός Αρχιερατικός…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 764/268/14.02.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος,

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 764/268/14.02.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 15808/Θ1/14-01-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 607/12-02-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari