<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Θεία Λειτουργία και τεσσαρακονθήμερο Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου Μανασσίου Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής, 23 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μανάσση Λευκάδος Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου και ιερουργούντος του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Σπυρίδωνος Μπούρη. Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος λαμβάνοντας αφορμή από το Ευαγγελικό…

Ανακοίνωση Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείο) Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Γίνεται γνωστό ότι μετά από επαναλαμβανόμενους διαγνωστικούς ελέγχους στους τρόφιμους και στο προσωπικό του Γηροκομείου, σήμερα 22-1-2022, διαπιστώθηκαν –ενώ δεν βρίσκονταν στην εργασία τους- δύο θετικά κρούσματα κορονοϊού στο προσωπικό και τους συστήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός. Ενημερώθηκε άμεσα ο ΕΟΔΥ και ζητήθηκε από…

Αρχιερατικό Μνημόσυνο αοιδίμων Μητροπολιτών Λευκάδος και Ιθάκης και των Ευεργετών των Κληροδοτηματων και Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 Ιανουαρίου 2022, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεως Λευκάδος, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια, ώρα 09:30 π.μ., Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Αρχιερέων των αρχιερατευσάντων στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και  Ιθάκης, καθώς και των Ευεργετών των Κληροδοτημάτων και των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Ιερός Κλήρος, οι…

Ιερά Αγρυπνία εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης «Παραμυθίας» στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παναγίας των Ξένων Λευκάδος.

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την Πέμπτη, 21η προς Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2022 θα τελεσθεί στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) Λευκάδος Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της ανάμνησης του υπερφυούς θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης «Παραμυθίας», αντίγραφο της οποίας φυλάσσεται στον εν λόγω Ιερό Ναό. Ώρα…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 218/81/17.01.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 218/81/17.01.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 4956/Θ1/17-01-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 67/14- 01-2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Aθανασίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Φρύνι Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Φρυνίου Λευκάδος το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Ιανουαρίου 2022 Πανηγυρικός Εσπερινός μετ᾽αρτοκλασίας με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας. Την Πανηγυρική Ακολουθία τέλεσαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π….

5η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης: “Πρόσφυγες του 1922 στη Λευκάδα”.

Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για πέμπτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης: ῾῾Πρόσφυγες του 1922 στη Λευκάδα῾῾ με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom. Τρίτη18 Ιανουαρίου 20227.00 – 9.00 μ.μ. “Πρόσφυγες του 1922 στη Λευκάδα” κ. Μαρία Ρούσσου,Προϊσταμένη Δημόσιας Βιβλιοθήκης ΛευκάδαςΑρχιμ. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, Δρ. Νομικής – Θεολόγος Join Zoom MeetingJoin our Cloud HD Video Meeting

Αναστάσιμη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και 40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βονίτσης.

Το πρωί της Κυριακής, 16 Ιανουαρίου 2022 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βονίτσης Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Κοσμάς, ο εφημέριος του Ιερού Ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος Βονίτσης Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Βέττας και…

4η συνάντηση Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης – Οδοιπορικό στις Χαμένες Πατρίδες – Ομιλητής κ. Χαράλαμπος Λάζαρης.

Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό υλικό για την τέταρτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας και Τέχνης με τον σχετικό σύνδεσμο στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom. Τρίτη11 Ιανουαρίου 20227.00 – 9.00 μ.μ. Ιχνηλατώντας τη γη της οδύνης στις Χαμένες Πατρίδες κ. Χαράλαμπος Λάζαρης,γεωπόνοςΠαρέμβαση: Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, Δρ. Νομικής – Θεολόγος Join Zoom MeetingJoin our Cloud HD Video Meeting

Η εορτή των Αγίων Θεοφανείων στη πόλη της Λευκάδας.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 τελέσθηκε την Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022, εορτή των Αγίων Θεοφανείων, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου πλαισιωμένου υπό του Πανοσ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου και τέως εφημερίου Ενορίας Βλυχού π. Σπυρίδωνος Βρεττού, του εφημερίου Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γερασίμου…

Η εορτή των Αγίων Θεοφανείων στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος.

Την ημέρα που η Εκκλησία μας λαμπροφορεί για την εορτή των Αγίων Θεοφανείων, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρυωτών Λευκάδος τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, κατά την διάρκεια της οποίας τελέστηκε και η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού παρουσία των πιστών και τηρουμένων των υγειονομικών συστάσεων. Κατόπιν, γι άλλη μια φορά η παραθαλάσσια πλευρά του χωριού…

Η εορτή των Αγίων Θεοφανείων στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 τελέσθηκε την Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022, εορτή των Αγίων Θεοφανείων, στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου Ασπρογέρακα πλαισιωμένου υπό του ευλαβεστάτου διακόνου π. Σεραφείμ Περγάρη. Στη συνέχεια και ώρα 10:30 π.μ. εψάλη η Ακολουθία του…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari