<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως περί εορτασμού των Θεοφανείων.

Γἰνεται γνωστό ὅτι τήν ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς θά πραγματοποιηθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία καί  ἐν συνεχεία θά ψαλεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, μέ ἀπόλυτη τήρηση τῶν ἰσχυόντων μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας. Ἰδιαίτερα γιά τήν πόλη τῆς Λευκάδος, ὥρα 11:30 π.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στήν παραλία (“Πόντες”) ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων καί ἡ…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Tο πρωί της Κυριακής, 2 Ιανουαρίου 2022 τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου υπό του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Νικηφόρου Ασπρογέρακα και του ευλαβεστάτου διακόνου π. Νικολάου Κοντοπρία. Το θείο λόγο κήρυξε…

H Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιγονίου Λευκάδος και η Δοξολογία για το νέο έτος 2022.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 τελέσθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας του νέου έτους 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιγονίου Λευκάδος η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου υπό του εφημερίου Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Ζαβιτσάνου και του ευλαβεστάτου διακόνου π. Νικολάου Κοντοπρία….

H Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, η Δοξολογία του νέου έτους 2022, ο πρωτομηνιάτικος Αγιασμός και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πηγαδησάνων Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 τελέσθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας του νέου έτους 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πηγαδησάνων Λευκάδος η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Το Μυστήριο τέλεσε ο εφημέριος Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Νικόλαος Κτενάς. Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο π. Νικόλαος τέλεσε την Δοξολογία για το νέο…

Υπ’ αριθμ. 222 Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου επί τη εορτή των Θεοφανείων.

Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐλογημένο Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ, ἦλθες Χριστέ Βασιλεῦ∙ καί δουλικόν Βάπτισμα λαβεῖν, σπεύδεις ἀγαθέ, ὑπό τῶν τοῦ Προδρόμου χειρῶν, διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν Φιλάνθρωπε( Ἰδιόμελον Μεγ. Ἁγιασμοῦ) Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες, Εὐλογημένος ὁ νέος ένιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου! Μᾶς…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5906/2632/30.12.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5906/2632/30.12.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 171198/Θ1/30-12-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 6290/29-12-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

H ευλόγηση της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, όπως ο ίδιος καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια, έψαλε, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19, την Ακολουθία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς μας Μητροπόλεως η οποία έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, παρουσία των…

Ιερές Ακολουθίες στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος με την ευκαιρία της έναρξης του νέου έτους 2022.

Τήν ἐρχόμενη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 καί ὥρα 10.30 τό βράδυ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας  Λευκάδος θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εἰδική δέηση μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου ἔτους 2022. Στή συνέχεια θά κοπεῖ ἡ πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα. Προσκαλοῦμε ὅλους σέ αὐτή τήν σύναξη προσευχῆς.

Υπ’ αριθμ. 221 Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου επί τω νέω ετει 2022.

Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐλογημένο Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Υμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ.» (Α΄ Ἰωάν. 4,4) Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Τέκνα  ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα, Ἡ ἀγαθότητα τοῦ Πανοικτίρμονος Τριαδικοῦ Θεοῦ θέλησε…

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Το Σαββάτο, 25 Δεκεμβρίου 2021, εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος προεξήρχε των ιερών ακολουθιών του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων στον Ιερό Μητροπολιτικό  Ναό  Ευαγγελιστρίας Λευκάδος πλαισιωμένος από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, τον…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5844/2624/24.12.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος μέ θέμα: ¨Διαβίβασις τῆς ὑπ. ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:80417/23.12.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ covid-19″.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 5844/2624/24.12.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 169154/Θ1/24-12-2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 6214/23-12-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  —————————————-


  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari