<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Δελτίο Τύπου Οίκου Πρόνοιας (Γηροκομείου) Λευκάδος.

Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του παλαιού Νοσοκομείου της πόλεως μας ο αγιασμός –λαμβάνοντας όλα τα υγειονομικά μέτρα- και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, αφού προηγήθηκε γενική απολύμανση των χώρων, μεταφέρθηκαν  οι τρόφιμοι του Γηροκομείου μας.          Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος κ. Θεόφιλος,…

Πανηγύρισε ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 εόρτασε το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, 24 και 25 Μαρτίου 2021 ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας στη πόλη της Λευκάδος. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6.00 μ.μ. εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π….

«Μήνυμα ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821» Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ‘Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

«Ἐπί σοί ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν,καί ἐῤῥύσω αὐτούς· πρός σέ ἐκέκραξαν καί ἐσώθησαν, ἐπί σοί ἤλπισαν καί οὐ κατῃσχύνθησαν» (Ψαλμός 21ος) Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί ὁ Ἑλληνισμός σύμπας, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,…

Επετειακή παρουσίαση για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με τίτλο ῾῾Ήχος και Φως 1821–2021 μια Επέτειος, μια Ιδέα, μια Δημιουργία῾῾.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Κυρία Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος σας προσκαλούν σε επετειακή παρουσίαση για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 με τίτλο: Ήχος και Φως 1821–2021 μια Επέτειος, μια Ιδέα, μια Δημιουργία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1294/581/22.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1076/20-3-2021)».

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1294/581/22.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’  ριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1076/20-3-2021)»,β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 32272/Θ1 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καίγ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 1076/20-3-2021),…

Ο Β΄ Κατανυκτικός Eσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη το απόγευμα της Κυριακής Α᾽ Νηστειών (Ορθοδοξίας), 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. ο Β΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Ιερά Ακολουθία εψάλη κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και μεταδόθηκε τόσο μέσω του…

H Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Το πρωί της Κυριακής Α’ Νηστειών (Κυριακής της Ορθοδοξίας), 21 Μαρτίου 2021 τελέστηκε στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε κεκλεισμένων των θυρών χωρίς πιστούς, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19, με την παρουσία μόνο…

«25η Μαρτίου: Διπλή Γιορτή» Διαδικτυακή δραστηριότητα για παιδιά Δημοτικού.

Ανήμερα του Ευαγγελισμού, στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το Κέντρο Νεότητας και οι Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις της Ι. Μητροπόλεώς μας διοργανώνουν διαδικτυακή δραστηριότητα για παιδιά Δημοτικού με τίτλο: «25η Μαρτίου: Διπλή Γιορτή». Μέσα από επίκαιρα βίντεο, εικόνες, παιχνίδια, αλλά και βιωματικές δραστηριότητες οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη μεγάλη…

«Διαδρομές Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα» Διεπιστημονικό σεμινάριο – περίοδος τρίτη: «Γύρω από το Μεγάλο μας ‘21».

Η τοπική μας Εκκλησία, επιθυμώντας να συμβάλει στην ολόπλευρη καλλιέργεια των νέων ανθρώπων και να παράσχει διεξόδους συμπροβληματισμού και επικοινωνίας, ειδικά μέσα στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το διεπιστημονικό σεμινάριο, με τίτλο: «Διαδρομές Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα» και προσκαλεί εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές, νέους επιστήμονες, κληρικούς και γενικά κάθε ενδιαφερόμενο…

Τό ὑπ’ αρ. πρωτ.: 1191/542/16.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄996. 13-3-2021)»

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 1191/542/16.03.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδουτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’  ριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄996. 13-3-2021)», καίβ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 996/13-3-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19…

Τoν κύκλο του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ολοκλήρωσε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος.

Την δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού έκανε σήμερα Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος. Ο Σεβασμιώτατος προσήλθε τις μεσημβρινές ώρες στον Οίκο Πρόνοιας (Γηροκομείο) Λευκάδος όπου και του χορηγήθηκε η δεύτερη δόση του εμβολίου από ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καθ´όλη τη…

Ο Α΄ Κατανυκτικός Eσπερινός (της Συγνώμης) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος εψάλη το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής, 14 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. ο A΄ Κατανυκτικός Εσπερινός (της Συγνώμης), χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Η Ιερά Ακολουθία εψάλη κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και μεταδόθηκε τόσο μέσω…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari