<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Πραγματοποιήθηκε η υβριδική επιστημονική διημερίδα ¨Πανδημία και Πολιτισμός¨υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης.

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο του Σαββάτου, 15 και Κυριακής, 16 Μαΐου 2022 η Υβριδική Επιστημονική Διημερίδα με θέμα  “Πανδημία και Πολιτισμός” στην Αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Βαθέος Ιθάκης υπό την Αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και της επιστημονικής υποστήριξης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Singilogos. Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους: Δρ. Απόστολο Α. Καπρούλια, Δρ. Αναστάσιο Μαρά…

Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Ακολουθεί αφίσα Θείας Λειτουργίας στη μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλύτου.

     Σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2022 εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Βαρβάρου, μέσα στην καταπράσινη εξοχή του χωρίου της Κατούνας. Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. θα ψαλλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2022 θα ψαλλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Διεθνούς ημέρας Μαιών και Παγκοσμίου Ημεράς Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος.

Τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Μαΐου 2022 στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νσοκομείου Λευκάδος η προγραμματισμένη εκδήλωση για την διεθνή ημέρα Μαιών και της Παγκόσμιας ημέρας Νοσηλευτών, προκειμένου να τιμηθούν οι άνθρωποι που καθημερινά δίπλα στον ασθενή και τον γιατρό δίνουν την δική τους μάχη για την…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της ανάμνησης της παρόδου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή στην Ιρά Λευκάδος.

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και σύμφωνα με τα προστατευτικά προληπτικά μέτρα για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid πραγματοποιήθηκαν το διήμερο της Δευτέρας και της Τρίτης, 9 και 10 Μαΐου 2022 οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικολάου Ιράς Λευκάδος, με την ευκαιρία της ανάμνησης της παρόδου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου…

Εόρτασε ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νικολή Λευκάδος.

Τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού εόρτασε το διήμερο της Δευτέρας, 9 και Τρίτης, 10 Μαΐου 2022 ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νικολή Λευκάδος με την ευκαιρία της ανάμνησης της παρόδου του Ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου από τα Μύρα της Λυκίας προς το Μπάρι της Ιταλίας. Το απόγευμα της…

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαΐου 2022 στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Υπτγος ε.α. κ. Ιωάννης Δεβούρος και ο Σχης ε.α. κ. Χρήστος Χρηστίδης, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί επισκέφθηκαν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, στα πλαίσια της…

Ιερά Αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς.

Σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό και τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι της Καρυάς τo βράδυ της Κυριακής, 8 πρός Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Στην Ιερά Μονή προσήλθαν…

Εόρτασε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο «Ροδάκι» Βουρνικά.

Το πρωί της Κυριακής των Μυροφόρων, 8 Μαΐου 2022, εορτή της ανάμνησης του θαύματος της εκπορευομένης εκ του τάφου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού αγίας κόνεως, τελέσθηκε στην ομώνυμη Ιερά Μονή στο Ροδάκι Βουρνικά Λευκάδος Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας πλαισίωσαν ο Ηγούμενος…

Ιερά Αγρυπνία στην μνήμη του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Χριστοφόρου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι Καρυάς.

Ενημερώνουμε τον φιλόχριστο λαό ότι συν Θεώ την Κυριακή, 8 προς Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 θα τελεσθεί στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ επ᾽ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Ώρα ενάρξεως: 8.30 μ.μ. Πέρας Ιεράς Αγρυπνίας: 12.30 π.μ.

Θεία Λειτουργία στη μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του νέου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 5 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του νέου, εψάλη στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid, η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari