<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό στα Λαζαράτα Λευκάδος.

Το διήμερο της Τετάρτης, 10ης και Πέμπτης, 11ης Αυγούστου 2022 πανηγύρισε με κάθε μεγαλοπρέπεια ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στα Λαζαράτα Λευκάδος την ανάμνηση του θαύματος της διάσωσης της Κέρκυρας από τους Αγαρηνούς το 1716 μ.Χ από τον εορταζόμενο μεγάλο Ιεράρχη της Εκκλησίας μας. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη ο…

Ιερά Παράκληση στον ερειπωμένο Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ὅτι τήν ΠΕΜΠΤΗ, 11  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  2022 καί ὥρα 9.30 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Παρακλητικός Κανόνας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στήν ὁμώνυμη συνοικία στήν πόλη τῆς Λευκάδος (πίσω ἀπό τό Δικαστικό Μέγαρο), ὁ ὁποῖος παραμένει ἐρειπωμένος μετά τόν καταστρεπτικό…

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 7 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Καστού.

Το πρωί της Κυριακής, 7 Αυγούστου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κοσμά μετέβει στον Καστό όπου και προεξήρχε της Αναστάσιμης Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Δέλλας…

H Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος.

Εορτάσθηκε το διήμερο της Παρασκευής, 5 και Σαββάτου, 6 Αυγούστου 2022 η Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος στο Κάλαμο Λευκάδος. Την παραμονή και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη η Ακολουθία του Εσπερινού υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Την κυριώνυμο ημέρα Σαββάτο, 6 Αυγούστου τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,…

Πρόγραμμα Ημερίδας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή με θέμα ¨Πόντου και Μικρασίας μνήμη – Προσφύγων τιμή¨.

Ακολουθεί πρόγραμμα Ημερίδας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή με θέμα ¨Πόντου και Μικρασίας μνήμη – Προσφύγων τιμή¨.

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 3792/1494/02.08.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθεί προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 3792/1494/02.08.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 96646/Θ1/02-08-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 4088/30-07-2022), μέ θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής…

Πρόγραμμα εορτασμού της Συνάξεως πάντων των Προστατών και Εφόρων της νήσου Λευκάδος Αγίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Γίνεται γνωστό ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὅτι τήν πρώτη Κυριακή μετά τή 15η Αὐγούστου, δηλαδή στίς 21 τοῦ μηνός, θά ἑορτασθεῖ καί φέτος ἡ «Σύναξις πάντων τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων», ὅλων τῶν Ἁγίων δηλαδή πού εἴτε ἔζησαν στό νησί τῆς Λευκάδος εἴτε ἐθαυματούργησαν εἴτε συνδέονται μέ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο σέ…

Θεία Λειτουργία την Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λεύκης Ιθάκης.

     Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022 και ώρα 7.15 π.μ. – 10.00 π.μ. θα τελεσθεί στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λεύκης Ιθάκης Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του εφημερίου Πανοσ. Αρχιμανδρίτου π. Σεβαστιανού Μόσχου.


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο π. Διονυσίου Λάζαρη

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Σαββάτο, 1 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————

  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————-


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari