<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Θεία Λειτουργία την Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022 στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Σας ενημερώνουμε ότι την  Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022 στην  Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία. Ώρα 7:15 π.μ. – 10:00 π.μ (Λειτουργός: Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεοδόσιος Δενδρινός) Ε Κ  Τ Η Σ  Ι Ε Ρ Α Σ  Μ Ο Ν Η Σ

Λειτουργικό Πρόγραμμα Δεκαπενταυγούστου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Ἱερὲς  Ἀκολουθίες  εἰς  τὴν  Ἱερὰ  Μονὴ  Φανερωμένης &  εἰς  τὰ  Ἱ. Μετόχια  αὐτῆς κατὰ  τήν  περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου 2022 1/8      ΔΕΥΤΕΡΑ:         6:00 π.μ. – 8:30 π.μ.  Θεία Λειτουργία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς.                                      6:30 μ.μ.  Ἑσπερινὸς.  7:00 μ.μ.  Ἱ. Παράκλησις εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς. 2/8       ΤΡΙΤΗ:                6:00 π.μ. – 8:30 π.μ….

Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Το πρωί της Κυριακής, 31 Ιουλίου 2022 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Λευκάδος Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε το τριετές Ιερό Μνημόσυνο του αείμνηστου Δημητρίου Γανωτόπουλου και της συζύγου του Θεοδοσίας ευχόμενος στους οικείους τους όπως…

«Κατασκήνωση στην Πόλη» ξανά!

Η θερινή εκδοχή της «Κατασκήνωσης στην Πόλη» ετοιμάζεται να ξαναρχίσει! Συνεχίζοντας το ψυχαγωγικό και κατηχητικό πρόγραμμα που προετοίμασε και φιλοδωρεί στα παιδιά Της, η τοπική μας Εκκλησία δημιουργεί μια ακόμη ευκαιρία ψυχαγωγίας, γνώσης και εκκλησιαστικής εμπειρίας που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους! Για μια ακόμη χρονιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας Δημοτικού Σχολείου, θα έχουν την ευκαιρία…

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Δεκαπενταυγούστου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 1.8.2022 Ι.Ν. ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ (ΚΑΣΤΡΟ) Ώρα 7.30 – 9.00 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ώρα 7.00 μ.μ.: Εσπερινός- Μικρός Παρακλ. Κανόνας – Αγιασμός ΤΡΙΤΗ 2.8.2022 Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ώρα 7.00 μ.μ.: Εσπερινός και Μέγας Παρακλητικός Κανόνας ΤΕΤΑΡΤΗ 3.8.2022 Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ώρα 7.00 μ.μ.: Εσπερινός και Μικρός…

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Δεκαπενταυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαύρας στο Κάστρο.

Γίνεται γνωστό ὅτι στή διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαύρας μέσα στό Κάστρο θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς ἱερές ἀκολουθίες: ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΩΡΑ 7.30 -9.00 Π.Μ. ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ   ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  ΩΡΑ…

Ο εορτασμός της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου στην Παλαιοκατούνα Λευκάδος.

Το διήμερο της Δευτέρας, 25ης και Τρίτης, 26ης Ιουλίου 2022 πανηγύρισε με κάθε μεγαλοπρέπεια ο Ιερός Κοιμητηριακός Ναός Αγίας Παρασκευής στην Παλαιοκατούνα Λευκάδος.     Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Τον θείο λόγο κήρυξε ο εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδρίου, Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερος π. Νικόλαος…

Τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 3660/1439/25.07.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ακολουθούν προς ενημέρωση: α) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 3660/1439/25.07.2022 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, β) τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ.: 92220/Θ1/25-07-2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γ) τήν ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 43107 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. 3891/23-07- 2022), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας…

Τα Εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας Λευκάδος υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Τον Αγιασμό των εγκαινίων του νέου Κέντρου Υγείας Λευκάδος τέλεσε το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Ιουλίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, πλαισιωμένος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κοσμά και κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Πρόκειται για έναν νέο, ανακαινισμένο χώρο που στεγάζεται πίσω από το παλιό Νοσοκομείο της πόλεως,…

Πρόγραμμα Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως για το μήνα Αύγουστο 2022.

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό μῆνα Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο θά λειτουργοῦν γιά τό κοινό μόνο κ ά θ ε Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η καί ἀπό ὥρα 09:30 ἕως 12:30.Σέ περίπτωση ἀνάγκης, μπορεῖτε νά καλέσετε στά τηλέφωνα: 6944140052 (π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ) 6984764754 (π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ…

Πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης της πόλεως του Μεσολογγίου προς το νησί του Καλάμου.

Το απόγευμα της Κυριακής, 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 8.00 μ.μ. το Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος» και ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδος πραγματοποίησαν γι ακόμη μια χρονιά στο νησί του Καλάμου την εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους κατοίκους του νησιού, για την φιλοξενία που παρείχαν σε χιλιάδες Μεσολογγίτες κατά τη…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  40νθήμερο Ιερό Μνημόσυνο π. Διονυσίου Λάζαρη

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Σαββάτο, 1 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————

  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία –  Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών

  Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος

  Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8.00 π.μ.

  ——————————————-


  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari